Μέτρα για την υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στην Μεσόγειο

2006

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 (ώρα 11:00) θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά (Πολυχώρος ΑΠΟΛΛΩΝ, Ερμουπόλεως και Πηλίου 1, Καμίνια), συνάντηση ενημέρωσης και συζήτηση, για το πιλοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. «Υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα» (MARE/2014/04 – SI2.723876).

Η συνάντηση θα περιλαμβάνει:

  • Συζήτηση για την κατάσταση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, την οργάνωση των ψαράδων του κλάδου στην Ελλάδα και τα προβλήματα συλλογικής εκπροσώπησής τους, στα γνωμοδοτικά και συμβουλευτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Διατύπωση προτάσεων για την υποστήριξη της εκπροσώπησης του σημαντικού αυτού τμήματος του αλιευτικού μας στόλου στα αναφερόμενα όργανα και τους τρόπους άμεσης και έγκυρης πληροφόρησης των ψαράδων.
  • Παρουσίαση της λειτουργίας ειδικού διαδικτυακού τόπου και διανομή Οδηγού, για την ενημέρωση των ψαράδων και των συλλόγων τους.

 

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλιευτικοί σύλλογοι και ψαράδες θα βρεθούν στη συνάντηση αυτή, που οργανώνεται από την APC s.a., ελληνική εταιρεία συμβούλων, με εξειδίκευση στους τομείς αλιείας – υδατοκαλλιέργειας, του αγροτικού χώρου και της αειφόρου ανάπτυξης, ανάδοχο του πιλοτικού προγράμματος της Ε.Ε., όσον αφορά την Ελλάδα και υπεύθυνη για το συντονισμό υλοποίησής του, για τις τρείς χώρες.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός