Μέχρι και την 5η Ιανουαρίου 2017 θα λειτουργήσει το Δημοτικό Ελαιοτριβείο στην Κάλυμνο.

1531

Μέχρι και την 5η Ιανουαρίου 2017 ,παραμονή των Φώτων, θα λειτουργήσει  το Δημοτικό Ελαιοτριβείο στην Κάλυμνο

.