Οι δράσεις του συλλόγου Νέων Βαθύ «Αμφιπετράν» για το 2016. (video)

810

Aνασκόπηση του 2016 με καταγραφή των δράσεων του δραστήριου  συλλόγου Νέων Βαθύ «Αμφιπετράν» μέσα από ένα video 7 περίπου λεπτών.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός