Οι μικροί κινηματογραφιστές της Αστυπάλαιας.

1304

Στο πλαίσιο του προγράμματος ” Άγονη Γραμμή Γόνιμη 2016″ τα παιδιά της Αστυπάλαιας
έμαθαν τα βασικά βήματα για την κατασκευή ενός ντοκιμαντέρ και καταγράψανε την εθελοντική δράση και άποψη του νησιού!
Οι μικροί κινηματογραφιστές μάθανε να χειρίζονται την κάμερα και το μικρόφωνο.

ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΠΑΛΙΑΣ from Oliwia Te on Vimeo.