Πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας για ανάγκες Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Καλυμνίων.

2361

Στην πρόσληψη 3 ατόμων που προτάχθηκαν στους Πίνακες κατάταξης για την κάλυψη αναγκών του, προχώρησε ο Παιδικός Βρεφονηπιακός  Σταθμός Δήμου Καλυμνίων «ΜΑΝΑ Ιωάννα Καρπάθιου» .

Το εν λόγω προσωπικό προσελήφθη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (με δυνατότητα ανανέωσης) για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Να σημειώσουμε ότι για τις 3 θέσεις υποβλήθηκαν αιτήσεις από 19 υποψήφιους.

Τα άτομα που προσελήφθησαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και το χρονικό διάστημα της σύμβασης είναι από 16 Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου 2017 ,με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχιση του προγράμματος.

πίνακας παιδικου σταθμου

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός