Υποτροφίες σε δέκα φοιτητές από το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών

1080

Το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση 10 (δέκα) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε υποψηφίους για απόκτηση τίτλου σε επίπεδο master που είναι δημότες Δήμου Δωδεκανήσου και είναι φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις για τους  ενδιαφερόμενους :
– Το αντικείμενο της εργασίας τους να αναφέρεται στη Δωδεκάνησο.
– Να έχουν βαθμό “λίαν καλώς” στο πτυχίο τους.
– Να μην παίρνουν άλλη υποτροφία.

– Να δικαιολογείται η ενίσχυσή τους από την οικονομική τους κατάσταση.
– Θα συνεκτιμηθεί επίσης αν οι ενδιαφερόμενοι είναι τέκνα πολυμελούς οικογένειας, αν οι οικογένειές τους ζουν σε μικρά άγονα νησιά ή σε ορεινά χωριά και αν πραγματοποιούν τις σπουδές τους εκτός του τόπου διαμονής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017 και η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Ιδρύματος. (ΠΕΔ/ΝΑ, Πλατεία Ελευθερίας, κ. Λαθουράκη τηλ. 2241044646).