25.176 πελάτες της ΔΕΗ στα Δωδεκάνησα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από 1-500 ευρώ—Συνολικές οφειλές αυτής της κατηγορίας 4.292.391 ευρώ .

1113

Μικρό είναι το ποσοστό των πελατών της ΔΕΗ με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 500 ευρώ, που προέβησαν σε διακανονισμό ,σε αντίθεση με αυτoύς που είχαν μεγαλύτερες οφειλές .

Ο μεγαλύτερος όγκος των οφειλετών της κατηγορίας του «500άρικου» δεν έχει διακανονίσει τους απλήρωτους λογαριασμούς και είτε δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα των 36 δόσεων, είτε υπάχθηκε στη ρύθμιση, αλλά την έχασε, μη καταβάλλοντας κάποια μηνιαία ποσά.

Για τη ΔΕΗ αυτοί οι καταναλωτές είναι ο μεγάλος… πονοκέφαλος, καθώς τα χρέη τους είναι υψηλά και αποτελούν μεγάλη πηγή άντλησης της ρευστότητας που έχει τόση ανάγκη.

Οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας ανέρχονται σε όλη την Ελλάδα σε 1.070.352 πελάτες της, που έχουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 174.704.240 ευρώ.

 Στα Δωδεκάνησα σε αυτή την κατηγορία με στοιχεία 31/12/2016 είναι  25.176 πελάτες με συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 4.292.391 ευρώ .

Από τους παραπάνω στα Δωδεκάνησα μόνο οι 1.333 προέβησαν σε διακονονισμό.

Η διοίκηση της εταιρείας καλεί τους οφειλέτες αυτής της κατηγορίας να εκμεταλλευτούν το νέο ευνοϊκό πρόγραμμα διακανονισμού, το οποίο προβλέπει «πάγωμα» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 των χρεών και εφόσον είναι εμπρόθεσμοι στις πληρωμές των τρεχόντων λογαριασμών τους θα έχουν και έκπτωση 10%.

Οι συγκεκριμένοι, λοιπόν, μπορούν από την 1η Φεβρουαρίου και μέχρι τις 30 Απριλίου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα διακανονισμού, το οποίο προβλέπει για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 500 ευρώ αναστολή πληρωμών τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και αν πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς που εκδίδονται να έχουν έκπτωση 10% επί της αξίας κατανάλωσης. Δηλαδή του σκέλους του λογαριασμού που αφορά στην τιμή της κιλοβατώρας. Οχι για το τμήμα των λεγόμενων ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ΕΤΜΕΑΡ, χρεώσεις δικτύου και μεταφοράς, ΕΡΤ, δημοτικά τέλη κ.λπ.