Αλλάζουν από σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2017 τα τηλέφωνα του Δήμου Καλυμνίων.

2201

Ο Δήμος Καλυμνίων, στο πλαίσιο του   εξορθολογισμού των λειτουργικών του  δαπανών καθώς και της βελτίωσης της διαχείρισης των επικοινωνιών του, έχει προβεί  στην αναβάθμιση του τηλεφωνικού δικτύου του Δημοτικού Μεγάρου.

Ως εκ τούτου , οι τηλεφωνικοί αριθμοί στο Δημοτικό Μέγαρο αλλάζουν, από σήμερα  Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017.

Οι νέοι αριθμοί φαίνονται παρακάτω και ισχύουν από σήμερα Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

 

Υπηρεσία/Γραφείο Αρ. Τηλεφώνου
Γραμματεία – Πρωτόκολλο 22433 60121, 122, 123 (φαξ)
Γραμματεία Δημάρχου 22433 60105, 106
Γραφείο Δημοτ. Συμβουλίου 22433 60132, 133
Δημοτική Αστυνομία 22433 60163
Έσοδα 22433 60139, 140
Ληξιαρχείο-Δημοτολόγιο 22433 60128, 129, 130, 131(φαξ)
Λογιστήριο 22433 60143, 144, 145
ΟΓΑ 22433 60156
Προμήθειες 22433 60150, 151
Πρόνοια 22433 60153, 154
Ταμείο 22433 60147, 148Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός