Διαγωνισμός για οικοδομικές εργασίες στο 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

1280

Το 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να επιλεγεί  ανάδοχος για την πραγματοποίηση των παρακάτω οικοδομικών εργασιών  του σχολείου μας:

Α) αποκατάσταση στηθαίου στην προσθήκη (όροφος βιβλιοθήκης)  του ιταλικού κτιρίου

Β) επιδιόρθωση των «φουσκωμένων» σοβάδων του ιταλικού κτιρίου

Γ) συντήρηση  της σκάλας του τουρκικού κτιρίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον χώρο του σχολείου όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 το πρωϊ μέχρι τις 13:30 το μεσημέρι, προκειμένου να εκτιμήσουν το κόστος των εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να κοστολογήσουν την εργασία μαζί με τα υλικά που θα απαιτηθούν.

Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2017 ,ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με το αντίστοιχο κόστος ,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και  τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του έργου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  ίδια ημέρα και ώρα 13.15μ.μ, στο 2ο ΓΕΛ Καλύμνου από το τετραμελές Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας.