Εγκρίθηκε το έργο αποκατάστασης υποσκαφών στην προβλήτα λιμένα Λακκίου Λέρου προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

1187

Εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου το έργο αποκατάστασης υποσκαφών του προβλήτα στο Λιμάνι Λακκίου, μετά από χρόνια αναμονή, λόγω γραφειοκρατικής κωλυσιεργίας.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και η καθυστέρηση έγκρισης του έργου οφειλόταν, κυρίως, στη µη ολοκληρωθείσα διαδικασία μεταβολής µερίδων του παλαιού Ιταλικού Κτηματολογίου, η οποία έχει κωλύσει από τα µέσα της δεκαετίας του 2000, όταν ο ∆ήµος Λέρου είχε υποβάλλει σχετικό αίτηµα για τον καθορισµό των οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή, αλλά η σχετική διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί λόγω των δυσεπίλυτων γραφειοκρατικών προβλημάτων.

Ο Δήμαρχος Λέρου ευχαριστεί τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Θεοδωρίδη, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουρουμπλή, τον Υφ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Σαντορινιό και τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου – Δήμαρχο Πάτμου κ. Στόικο.

Τέλος ο κ. Κόλιας ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Μηχανικό του Λιμενικού Ταμείου Πάτμου κ. Καρακατσάνη για το σύνολο των ενεργειών και την πολύτιμη συμβολή του στην επίλυση του προβλήματος.