Εκπρόσωπος από Κάλυμνο στην 1η Συνάντηση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

1352

 

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017, στο ξενοδοχείο «STANLEY» στην Αθήνα η 1η Συνάντηση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΠΕΕΠΣ.

Κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν να καταγραφούν αναλυτικά η τρέχουσα λειτουργική και επιχειρησιακή κατάσταση των Υπηρεσιών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς επίσης και να ανταλλαγούν απόψεις και προτάσεις στην κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία για κατάθεση προτάσεων επί θεμάτων εθελοντισμού στην κατεύθυνση ενίσχυσης της λειτουργίας τους και στήριξης του εθελοντικού πυροσβεστικού προσωπικού.

Στη Συνάντηση συμμετείχαν από:

-Τον Εθελ. Πυρ/κό Σταθμό Καλύμνου, ο Προϊστάμενος, Εθ. Πυρ/στης Χαράλαμπος Πέρος

-Τον Εθελ. Πυρ/κό Σταθμό Ευρώτα, ο Πρόεδρος του Σωματείου, Εθ. Πυρ/στης Μαστρογιαννάκος Παναγιώτης

-Το Εθελ. Πυρ/κό Κλιμάκιο Πεντέλης, ο Προϊστάμενος, Πυρονόμος Λιάκος Νικόλαος

-Το Εθελ. Πυρ/κό Κλιμάκιο Κέας, ο Προϊστάμενος, Εθ. Πυρ/στης Πουλάκης Νίκος

-Το Εθελ. Πυρ/κό Κλιμάκιο Ύδρας, ο Προϊστάμενος, Εθ. Πυρ/στης Κόκκος Παύλος

Τα σημαντικότερα, μεταξύ άλλων, προβλήματα που καταγράφηκαν ήταν:

-Η μειωμένη υλικοτεχνική στήριξη που παρέχουν οι Τοπικές Αυτοδικήσεις στις Υπηρεσίες

-Η γενικότερη έλλειψη στολών και Μέσων Ατομικής Προστασίας

-Η ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης του Προσωπικού,

-Η ανάγκη στελέχωσης – ενίσχυσης των Υπηρεσιών και με μόνιμο προσωπικό

-Η ορθή επιχειρησιακή – διοικητική αντιμετώπιση από τις οικείες ΠΥ οι οποίες εφαρμόζουν κατά το δοκούν τις κείμενες διατάξεις.

Στο πλαίσιο των εργασιών προσκλήθηκε και παρευρέθηκε, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Π.Σ. Ιωάννης Σταμούλης ο οποίος και δεσμεύθηκε για σειρά παρεμβάσεων της Ε.Α.Π.Σ. προς την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία του Π.Σ. Στην εν λόγω συνάντηση, αν και είχαν προσκληθεί, δεν παρέστη εκπρόσωπος από το Αρχηγείο Π.Σ.