Μια ιστορία πριν 60 χρόνια: Γέρος Καλύμνιος διεκδικεί 60.000 χρυσές λίρες από το Ελληνικό Δημόσιο.

3833
????????????????????????????????????

Το παρακάτω δημοσίευμα το αλιεύσαμε από τη στήλη «ΦΛΑΣ ΣΤΟ  ΠΑΡΕΛΘΟΝ» της εφημερίδας «η ΡΟΔΙΑΚΗ».

Το εν λόγω δημοσίευμα έγινε πριν 60 χρόνια στις 10 Φεβρουαρίου 1957 και νομίζουμε ότι έχει αρκετό  ενδιαφέρον

δημοσίευμα ροδιακης