Πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση από τον ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ .

1242

Το Δ.Σ του  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ που νόμιμα εδρεύει και λειτούργει στην Κάλυμνο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δυνάμει της υπ΄ αριθμό 13/21-12-2016 διάταξης Ειρηνοδικείου Καλύμνου όπως καταχωρήθηκε στα βιβλία σωματείων του πρωτοδικείου με αύξοντα αριθμό 3/16-01-2017 και συμφώνα με τις διατάξεις άρθρου 1 παρ. 3 του νόμου 4055/2012 τροποποίησε και προσάρμοσε το καταστατικό του στο Νόμο 4015/2011 και εκπροσωπείται από τον ΠΙΖΑΝΙΑ ΣΚΕΥΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πρόεδρο του Συλλόγου όπως προκύπτει από το με αριθμό2/2017 πρακτικό γενικής συνέλευσης για τις αρχαιρεσίες και από το με αριθμό 2/2017 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου για τη κατανομή των αξιωμάτων

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/2/2017 ΣΤΙΣ 09:30 π.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:

 1.      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ)

2.      ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

3.      ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΟΝΟΥ

4.      ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

 Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρόεδρος: ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΣΚΕΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γραμματέας: ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΣΚΕΥΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ταμίας: ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μέλος Α΄: ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Μέλος Β΄: ΓΚΟΥΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μέλος Γ΄:ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ