Τοποθέτηση 4 νέων διαδραστικών πινάκων σε σχολικές αίθουσες στο Νικηφόρειο 1ο Γυμνάσιο .

1121

Από ιδίους πόρους και με την βοήθεια εκπαιδευτικών του σχολείου για την τοποθέτηση των , άλλες τέσσερις τάξεις απέκτησαν διαδραστικούς πίνακες συνδεδεμένους με φορητούς υπολογιστές στο Νικηφόρειο 1ο Γυμνάσιο .

Οι άλλες τάξεις είναι όμορες με Αίθουσες με υπολογιστή και γιγαντοοθόνη LCD, συνδεδεμένες με το διαδίκτυο.

Πλέον για την ενίσχυση της διδακτικής πράξης , και των καθηγητών στο έργο τους , το Νικηφόρειο 1ο Γυμνάσιο διαθέτει :

8 Αίθουσες εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες

2 Αίθουσες με υπολογιστή και γιγαντοοθόνη LCD, συνδεδεμένες με το διαδίκτυο

1 Ββιβλιοθήκη-αναγνωστήριο

1 Αίθουσα τηλεεκπαίδευσης – τηλεδιάσκεψης

1 Θεατρική αίθουσα – εξοπλισμένη

1 Εργαστήριο Τεχνολογίας

1 Εργαστήριο Καλλιτεχνικών

1 Εργαστήριο πληροφορικής

1 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών