Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ Καλύμνου για κήρυξη περιοχών Καλύμνου-Ψερίμου-Τελένδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ζημιών από βροχοπτώσεις.

1696

 

Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου σήμερα 13η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα  20.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Λήψη απόφασης για κήρυξη περιοχών των νήσων Καλύμνου-Ψερίμου-Τελένδου (Δήμου Καλύμνου) σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Το κατεπείγον της σύγκλησης για το ως άνω θέμα προκύπτει από τις ζημιές που έχουν υποστεί πολλές περιοχές των ανωτέρω νησιών (δημόσιες υποδομές και ιδιωτικές ιδιοκτησίες) εξαιτίας των παρατεταμένων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους και απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις.