Ένας καινούργιος καρδιογράφος στο Περιφερειακό Ιατρείο Πανόρμου από τον Ιατρικό Σύλλογο Επαρχίας Καλύμνου.

1050

Η Γενική Συνέλευση  του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου που έγινε στις 2/3/2017 αποφάσισε ομόφωνα όπως παραχωρήσει στο Π.Ι.Πανόρμου τη χρήσης ενός καινούριου καρδιογράφου και ενός οξύμετρου για την καλύτερη διάγνωση και παρακολούθηση των κατοίκων του Πανόρμου και της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης έχει έλθει  σε συνεννόηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ειδικότερα με τον Πρόεδρο κ. Πατούλη ώστε να σας παραχωρήσει δωρεάν υγειονομικό υλικό και ένα απινιδιστή.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου θα είναι πάντα δίπλα στον άνθρωπο και την κοινωνία όπως αναφέρεται σε σχετική ανκοίνωση