Αλλαγή διοίκησης στην 80 ΑΔΤΕ.

2620

Άλλαγή Διοίκησης στην 80 ΑΔΤΕ.

Ο μέχρι τώρα Διοικητής Ταξίαρχος Στυλιανός Σεργεντάνης μετατίθεται στη Διεύθυνση Πεζικού στο ΓΕΣ.

Ως νέος Διοικητής τοποθετείται ο Ταξίαρχος Δημήτριος Χούπης προερχόμενος  από το όπλο των Διαβιβάσεων.

Ο νέος Ταξίαρχος είναι Αρχηγός της Τάξεως 1987 και προ τριετίας υπηρετούσε στην 80 ΑΔΤΕ ως Επιτελάρχης.