Αναχώρησαν για Πολωνία 18 μαθητές του ΕΠΑ.Λ Καλύμνου όπου θα παρουσιάσουν το “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+

1309

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση το 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ αναχώρησε στις 22/03 για τη Πολωνία. H εκπαιδευτική επίσκεψη θα διαρκέσει απο 22/03 έως 5/04/2017. Το θέμα του προγράμματος του σχολείου μας είναι:« ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ »

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 18 μαθητές της σχολικής μας μονάδας από τις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων και δύο  συνοδοί καθηγητές.

Στη Πολωνία οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε διάφορες εταιρείες και να εμπλουτίσουν τα μαθησιακά τους οφέλη. Θα παρουσιάσουν την Κάλυμνο μέσω των διαφημιστικών φυλλαδίων καθώς και μέσω του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού  υλικού  του καθηγητή κ. Πάου Μιχαήλ.

Μέσω τους Προγράμματος ERASMUS+  παρέχεται  η δυνατότητα στους μαθητές  να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία. Μαθαίνουν να αυτο-οργανώνονται οι μαθητές και  να διατηρούν ανοιχτή στάση απέναντι στην έρευνα. Όλοι  οι εμπλεκόμενοι, μαθητές και οι υπεύθυνοι καθηγητές, δε λειτουργούν σε ατομικό αλλά σε καθαρά συλλογικό επίπεδο για να επιτύχουν ένα κοινό στόχο και να παράγουν ένα  ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Με τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές θα ευαισθητοποιηθούν  στην  ενεργό συμμετοχή, θα εμβαθύνουν και θα διευρύνουν τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, θα γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα της ξένης χώρας.

Οι επισκέψεις  σε εταιρείες θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο-κλειδί για την όξυνση της κριτικής σκέψης των μαθητών, τη διεύρυνση των πνευματικών και ψυχοσυναισθηματικών οριζόντων και την καλλιέργεια της επιστημονικής μεθόδου εργασίας.