Και επίσημα η αναγνώριση του νέου Σωματείου «ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000» που προήλθε από τη συνένωση 2 ιστορικών Σωματείων της Καλύμνου.

1286

Και επίσημα η αναγνώριση του νέου Σωματείου Κλασικού Αθλητισμού της Καλύμνου, με την επωνυμία  «ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000» που προήλθε από τη συννένωση των 2 ιστορικών Σωματείων του νησιού.

Με την υπ.αριθ.7/2017 Διαταγή του Ειρηνοδικείου  Καλύμνου, έγινε η σχετική αναγνώριση.

Δημοσιεύουμε παρακάτω περίληψη της σχετικής απόφασης.