Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου ο Ποθητός Μαγκούλιας. –Τα αποτελέσματα των Δημαιρεσιών.

2815

Συνήλθε σήμερα Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 στις 10:00 το πρωί, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλύμνου σε δημόσια τακτική συνεδρίαση και πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 δημαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου και παρόντες ήταν 24 δημοτικοί σύμβουλοι. Απουσίαζαν 3 δημοτικοί σύμβουλοι ο Γιώργος Τρικοίλης, ο Δημήτρης Διακομιχάλης και ο Γιώργος Μαύρος.

 Η Διαδικασία

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 64 του Καλλικράτη  «Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Αλλαγές προσώπων –Νέος Πρόεδρος ο Ποθητός Μαγκούλιας

Νέος Πρόεδρος προτάθηκε ομόφωνα από τη Δημοτική Παράταξη της πλειοψηφίας, ο δημοτικός σύμβουλος και μέχρι πρότινος γραμματέας του ΔΣ Ποθητός Μαγκούλιας.

Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε στο Σώμα επί 24 παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, ο Ποθητός Μαγκούλιας έλαβε 19 ψήφους, ενώ βρέθηκαν και 5 λευκά.

Από το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr προκύπτει ότι  το νέο Πρόεδρο δεν ψήφισαν οι 4 από τους 5 Δημοτικούς συμβούλους της Παράταξης της Μείζονος μειοψηφίας του Ι.Μαστροκούκου. Ο δημοτικός σύμβουλος Μανώλης Μουσελλής της μείζονος μειοψηφίας δεν ακολούθησε τη γραμμή της Παράταξης  του και ψήφισε τον Ποθητό Μαγκούλια. Ο 5ος που δεν ψήφισε το Ποθητό Μαγκούλια βρίσκεται  είτε μεταξύ των συμβούλων από τις Ελάσσονες μειοψηφίες ,είτε είναι κάποιος από τη Δημοτική πλειοψηφία.

Να σημειώσουμε ότι η Δημοτική σύμβουλος Σεμίραμις Ψαρομπά εκπροσωπώντας την Παράταξη της, λόγω απουσίας του Δ.Διακομιχάλη, δήλωσε πριν τη διαδικασία  ότι η Παράταξη της στα πλαίσια της συναίνεσης θα ψηφίσει το νεό Πρόεδρο.

  Οι αντιπολιτεύσεις δεν πρότειναν υποψηφίους για τις θέσεις του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα.

Αν και ο «Καλλικράτης» προβλέπει διαπαραταξιακό Προεδρείο, τόσο η μείζων μειοψηφία όσο και οι ελάσσονες μειοψηφίες δεν πρότειναν υποψηφίους για τις θέσεις του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα αντίστοιχα.

Τη στάση αυτή των αντιπολιτεύσεων καυτηρίασε ο Δήμαρχος Ι.Γαλουζής σε σύντομη τοποθέτηση του.

Μετά απ’αυτή την  εξέλιξη από την πλειοψηφία προτάθηκαν για τη θέση του Αντιπροέδρου ο δημοτικός Σύμβουλος Νέστορας Φρατζής και για τη θέση του Γραμματέα ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μαρίνος.

Στη μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε έλαβαν από 19  ψήφους ενώ υπήρξαν και 5 λευκά.

 Η τοποθέτηση του νέου  Προέδρου

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, το νέο Προεδρείο κατέλαβε τις θέσεις του και στη σύντομη ομιλία του ο νέος Πρόεδρος Ποθητός Μαγκούλιας ευχαρίστησε το Δήμαρχο Ιωάννη Γαλουζή για την πρόταση του και όλα τα μέλη της Δημοτικής πλειοψηφίας που τον στήριξαν ομόφωνα.

Ευχαρίστησε και αναφέρθηκε στον προκάτοχο του Γιώργο Ψαρά για την άψογη  συνεργασία που είχαν στα 2,5 χρόνια, αλλά και του ότι υπήρξε ένας καλός δάσκαλος του. Επίσης τον πρώην Αντιπρόεδρο του ΔΣ Μανώλη Μουσελλή για τη συνεργασία που είχαν.

Στη συνέχεια ο Ποθητός Μαγκούλιας επισήμανε, ότι η εύρυθμη λειτουργία του ΔΣ δεν είναι μόνο θέμα του Προεδρείου ,αλλά και των υπολοίπων Δημοτικών συμβούλων που συμμετέχουν.Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και όπως είπε, μέσα από μετριοπάθεια και σύνεση αυτά μπορούν να επιλυθούν. Κλείνοντας αναφέρθηκε στην ανάγκη  εφαρμογή του Κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ που ψηφίστηκε και εφαρμόζεται από το 2012.

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ακολούθησε η εκλογή των μελών Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις οποίες θα προεδρεύουν αντίστοιχα ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Σ.Τηλιακός και Καθημερινότητας Μικές Ρήγας.

Τα μέλη που θα απαρτίζουν τις δύο Επιτροπές είναι:

Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά μέλη

Αλεξανδράκη Μαρια

Γαλιμιτάκης Ιωάννης

Τρικοίλης Γεώργιος

Μουσελλής Εμμανουήλ

Διακομιχάλης Δημήτριος

Αναπληρωματικά μέλη

Μελάς Γεώργιος

Πέρος Γεώργιος

Πλάτσης Χαράλαμπος

Ζερβός Σακελλάριος

Ζωίδης Παντελής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά μέλη

Αλεξανδράκη Μαρία

Διαμαντής Ιωάννης

Μαρίνος Ιωάννης

Φρατζής Νέστωρ

Μαγκάκης Ιωάννης του Αντωνίου

Ψαρομπά Σεμίραμις

Αναπληρωματικά μέλη

Μελάς Γεώργιος

Πέρος Γεώργιος

Πλάτσης Χαράλαμπος

Ζερβός Σακελλάριος

Ζωίδης Παντελής

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός