Ξεκινά αύριο Σάββατο 1η Απριλίου η ανάληψη από ιδιώτη εργολάβο μεγάλου μέρους των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στην Κάλυμνο.

1389

Υπογράφηκε την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017  σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλυμνίων και του ιδιώτη εργολάβου  «Νυστάζου Σκεύου»  στον οποίο ανατέθηκε το έργο «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Καλυμνίων».

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν της απευθείας ανάθεσης λόγω του προβλήματος που είχε προκύψει με την ακύρωση της σύμβασης που είχε προηγηθεί επειδή δεν είχε σταλεί για προσυμβατικό έλεγχο στην  Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Δωδεκανήσου .

Η νέα σύμβαση είναι τρίμηνης διάρκειας και ξεκινά αύριο Σάββατο 1η Απριλίου 2017.

Στο χρονικό αυτό διάστημα, των τριών μηνών, ο Δήμος θα επανακηρύξει και θα διενεργήσει νέο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  για την εκ νέου ανάθεση του έργου.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης των 3 μηνών ορίστηκε στο ποσό των 57.864,23 ευρώ συν Φ.Π.Α 17%. Η έκπτωση που δόθηκε 0,5% είναι ίδια μ’ αυτή που έδωσε και στον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Αναπροσαρμογή των τιμών δεν επιτρέπεται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες είναι οι παρακάτω:

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΚΛΠ

B. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ