Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η Μονάδα αφαλάτωσης στη Ψέριμο. Τις επόμενες ημέρες θα συνδεθεί με το δίκτυο.

2909

 

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία σήμερα Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, η Μονάδα αφαλάτωσης στη Ψέριμο. Τις επόμενες ημέρες και μετά την παραλαβή του έργου και τους προβλεπόμενους  έλεγχους του παραγόμενου νερού, η αφαλάτωση θα συνδεθεί με το δίκτυο του οικισμού, τον οποίο θα τροφοδοτεί με άφθονο και ποιοτικό νερό.

Στη Ψέριμο βρέθηκαν σήμερα Τετάρτη πρωί, η Χρυσούλα Κούρτελη χημικός μηχανικός προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας επιτελικής δομής ΕΣΠΑ από το  Υπουργείο Περιβάλλοντος με συνεργάτες της, ο Αντιδήμαρχος καθημερινότητας Μικές Ρήγας ,ο Δημοτικός σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Γιώργος Τρικοίλης ,εκπρόσωπος της αναδόχου Εταιρείας ΤΕΜΑΚ ,ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Διαμαντής Λαζαρής και προσωπικό της ΔΕΥΑΚ.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του  kalymnos-news.gr ο διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Διαμαντής Λαζαρής μας ενημέρωσε ότι υπάρχει  δυνατότητα παραγωγής  100 κυβικών ποσίμου νερού ημερησίως, που είναι υπεραρκετό για να καλύψει όλες τις ανάγκες της Ψερίμου . Η Μονάδα αφαλάτωσης θα επεξεργάζεται θαλασσινό νερό που θα αντλείται μέσω γεώτρησης που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Τα υπολείμματα που αντιστοιχούν στο 30-35% του θαλασσινού νερού μετά την επεξεργασία, θα επιστρέφονται στη θάλασσα. Όπως μας τόνισε ο Διαμαντής Λαζαρής από την όλη επεξεργασία και τη λειτουργία της Μονάαδς αφαλάτωσης δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση περιβάλλοντος.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερα δημοσιεύματα  μας στο kalymnos-news.gr  για την προμήθεια των 2 μονάδων αφαλάτωσης  βρίσκεται σε εξέλιξη η σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της προμηθεύτριας Εταιρείας ΤΕΜΑΚ Α.Ε. και της  ΔΕΥΑΚ.

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος, τύπου Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.) για τις νήσους Ψέριμο και Τέλενδο, καθώς και σε όλες τις απαιτούμενες υποδομές, μελέτες και αδειοδοτήσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Η κάθε μονάδα, θα λειτουργεί με τη μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης (R.Ο.), θα είναι προκατασκευασμένη και έτοιμη προς λειτουργία, εργονομικά τοποθετημένη εντός μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων (containers).

Να σημειώσουμε ότι μετά από διαγωνιστική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν 2 Εταιρείες, η ΤΕΜΑΚ Α.Ε. πρόσφερε συνολική τιμή 625.950,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Η ΤΕΜΑΚ Α.Ε είναι η Εταιρεία που έχει τοποθετήσει στην Κάλυμνο τα 21 αυτόνομα συστήματα αφαλάτωσης.

Η μονάδα αφαλάτωσης που έχει ήδη τοποθετηθεί στην Τέλενδο και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τέλος Μαρτίου.

Για την ιστορία να θυμίσουμε, ότι οι προσπάθειες για την προμήθεια των 2 μονάδων αφαλάτωσης που θα επιλύσουν το πρόβλημα υδροδότησης των 2 μικρών νησιών  ξεκίνησαν επί Προεδρίας στη ΔΕΥΑΚ του αείμνηστου Γιώργου Κοπανέζου οπότε και συντάχθηκαν οι σχετικές μελέτες . Μάλιστα  στις 18/12/2013 υποβλήθηκε σχετικό αίτημα ένταξης του έργου, το οποίο δεν καρποφόρησε λόγω αλλαγών που επήλθαν στο σχετικό πρόγραμμα .

Η νέα Διοίκηση της ΔΕΥΑΚ με Πρόεδρο το Γιώργο Τρικοίλη επανήλθε στο θέμα υποβάλλοντας πρόταση ένταξης του εν λόγου έργου που τελικά εντάχθηκε στις 7 Αυγούστου 2015 στο πρόγραμμα «GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014.

Το έργο προκηρύχθηκε από τη ΔΕΥΑΚ και στις 18/5/2016 επί Προεδρίας  Γιώργου Μελά πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός που κατακυρώθηκε στην Εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε η οποία εκτελεί το έργο και ήδη βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.

Κλείνοντας, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ, που συνέταξαν τις μελέτες,προχώρησαν τις διαδικασίες ένταξης, διεξαγωγής του διαγωνισμού και παρακολούθησης ολοκλήρωσης του έργου, που θα δώσει λύση στην υδροδότηση των 2 μικρών νησιών με άφθονο και ποιοτικό νερό.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός