Συνεδρίαση του ΔΣ Καλύμνου σήμερα Τρίτη με 26 θέματα στο πινάκιο.

1104

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα διεξαχθεί σήμερα 28η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων ΜΑΝΑ – Ιωάννα Καρπάθιου» με θέμα: « Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄και Δ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2016»
 2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων ΜΑΝΑ – Ιωάννα Καρπάθιου» με θέμα: «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2017»
 3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 8/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων ΜΑΝΑ – Ιωάννα Καρπάθιου» με θέμα: «Λήξη συμβολαίου μίσθωσης κτιρίου που στεγάζει το τμήμα του ΝΠΔΔ, στην περιοχή Χώρας Καλύμνου»
 4. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Π/Υ-Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2017
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017
 6. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
 7. Εξουσιοδότηση Προέδρου Δ.Σ. για έκδοση και υπογραφή τεκμηριωμένων αιτημάτων για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης προς τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
 8. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή Σύμβασης Χρησιδανείου για την παραχώρηση κατά χρήση οχήματος/οχημάτων ιδιοκτησίας ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου
 9. Χορήγηση Ειδικής Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του Έργου: «Μόνωση στέγης 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόθιας Καλύμνου»
 10. Χορήγηση Ειδικής Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του Έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Μανιάειου 6ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου
 11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στέγασης για την ίδρυση και λειτουργία Λιμενικού Φυλακίου στη νήσο Ψέριμο
 12. Έγκριση διενέργειας Δημόσιας Σύμβασης για την προμήθεια χώματος και παροχή έκτακτων υπηρεσιών για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων στο ΧΑΔΑ και καθορισμός τρόπου ανάθεσης
 13. Συμπλήρωση-Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 253/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου Καλυμνίων στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης(ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»
 14. Εξέταση αιτήματος ΔΕΥΑΚ
 15. Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής από τον Δήμο Καλυμνίων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων άθλησης για Όλους, περιόδου 2017-18, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
 16. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 17. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου σε ιδιωτικό χώρο(τροχήλατη καντίνα)
 18. Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας και χορήγησης αμνοεριφίων σε άπορους δημότες ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και κατάθεση τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Π.Ο.Υ. για έκδοση και υπογραφή τεκμηριωμένου αιτήματος για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης
 19. Βράβευση επιτυχόντων φοιτητών στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας για το έτος 2016
 20. Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας βιβλίων για τους επιτυχόντες των πανελληνίων 2016 και για συνοδευτικά δώρων σε επίσημους καλεσμένους του νησιού μας για το έτος 2017 και κατάθεση τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Π.Ο.Υ. για έκδοση και υπογραφή τεκμηριωμένου αιτήματος για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης
 21. Λήψη απόφασης για αδελφοποίηση Δήμου Καλυμνίων με Δήμο Αποκορώνου, νομού Χανίων
 22. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του αθλητικού σωματείου ΕΑΚΑ
 23. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
 24. Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για συνδιοργάνωση αγώνων στίβου μεταξύ Δήμου Καλυμνίων, ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 25. Έγκριση σκοπιμότητας προμηθειών
 26. Έγκριση μετακίνησης αιρετώνΣάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός