Επιτάφιοι Ιερών Ναών Ενοριών Καλύμνου.

4084

Επιτάφιοι Ιερών Ναών Ενοριών Καλύμνου

Αγίου Θεολόγου

Αγίου Στεφάνου

Αγίου Βασιλείου

Καλαμιώτισσας

Αγίου Νικολάου

Σωτήρος Χριστού

Ψερίμου

Βαθέος

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός