Θετική η Δημοτική Αρχή στη δημιουργία και λειτουργία Τοπικής Μονάδας Υγείας στην Κάλυμνο ,τις επιφυλάξεις τους εξέφρασαν οι αντιπολιτεύσεις.

1362

Το θέμα της  δημιουργίας και λειτουργίας Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Κάλυμνο συζητήθηκε στη συνεδρίαση  του ΔΣ την Παρασκευή 7 Απριλίου.

Εισηγητής του θέματος ήταν ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Γαλουζής ο οποίος αναφέρθηκε σε επιστολή που έλαβε από Διοικήτρια της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς Αιγαίου Όλγας Ιορδανίδου. Η επιστολή αυτή όπως είπε, αναφέρει ότι στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το Υπουργείο Υγείας και η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και  Αιγαίου σχεδιάζουν τη δημιουργία και λειτουργία μιας (1) Τοπικής Μονάδας Υγείας για την εξυπηρέτηση  των κατοίκων Καλύμνου . Η μονάδα αυτή θα στελεχωθεί με το ανάλογο ιατρικό ,νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό(οικογενειακοί γιατροί,οικογενειακός παιδίατρος, νοσηλευτές, επισκέπτριες υγείας,κοινωνική λειτουργός διοικητικοί Υπάλληλοι). Και η επιστολή καταλήγει, ότι ζητείται από το Δήμο η συνδρομή και η συνεργασία όσον αφορά στην εξεύρευση και διάθεση του κατάλληλου χώρου-κτιρίου για τη στέγαση του τοπικού ιατρείου, λαμβάνοντας υπ’οψιν την ορθολογική γεωγραφική του θέση και την προσβασιμότητα του από τους εξυπηρετούμενους.

Ο δήμαρχος Ιωάννης Γαλούζής ήταν θετικός στην προοπτική δημιουργίας και λειτουργίας ΤΟΜΥ στην Κάλυμνο και μάλιστα ως Ιατρός και πολύ καλός γνώστης του Τομέα Υγείας, αναφέρθηκε αναλυτικά στα οφέλη που θα υπάρξουν, αλλά και στην αποσυμφόρηση των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου Καλύμνου απο ασθενείς που τον επισκέπτονται καθημερινά για θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Επίσης όπως τόνισε θα υπάρξει αποδέσμευση Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου ώστε να ασχοληθεί με τη δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια  Φροντίδα Υγείας,ενώ θα υπάρξουν και νέες προσλήψεις

Στο ίδιο μήκος κινήθηκαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας που έλαβαν το λόγο.

Αντίθετα, τις επιφυλάξεις και αντιρρήσεις τους, εξέφρασαν όλοι οι δημοτικοί σύμβούλοι της αντιπολίτευσης που έλαβαν το λόγο. Η αντιπολίτευση εστίασε το θέμα, στο ότι υπάρχει κίνδυνος με τη λειτουργία της ΤΟΜΥ να υποβαθμιστεί το Νοσοκομείο.

Μάλιστα πρότειναν το προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία της ΤΟΜΥ να διατεθεί για την ενίσχυση του Νοσοκομείου. Επίσης προέβαλαν άλλο ένα ισχυρισμό, ότι η δημιουργία και η λειτουργία των ΤΟΜΥ θα χρηματοδοτείται από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που λήγει το 2020 και έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει μετά το 2020 δυνατότητα χρηματοδότησης τους.

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την αποδοχή δημιουργίας και λειτουργίας ΤΟΜΥ στην Κάλυμνο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Από το ρεπορτάζ του kalymnos–news.gr για τις ΤΟΜΥ και τις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία:

Το ετήσιο κόστος του εγχειρήματος γαι τις 239 ΤΟΜΥ που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός μεταξύ των οποίων της Καλύμνου,  θα ανέλθει στα 12,3 εκατομμύρια (51.540 ευρώ ανά ΤΟΜΥ), τα οποία θα καλυφθούν από κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Οι ΤΟΜΥ θα παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και στόχος είναι να κατανεμηθούν σε κάθε περιοχή με πληθυσμό από 10.000 έως 12.000 κατοίκους.

Θα στελεχώνονται από επαγγελματίες Υγείας των παρακάτω ειδικοτήτων:

Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής.
ΠΕ Νοσηλευτικής.
ΠΕ Κοινωνικών λειτουργών.
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
ΤΕ Νοσηλευτικής.
ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών.
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και Πρόνοιας.
ΔΕ βοηθών νοσηλευτών.
ΔΕ διοικητικών γραμματέων.
Κάθε ΤΟΜΥ θα στελεχώνεται τουλάχιστον από έναν γιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, έναν νοσηλευτή ή επισκέπτη Υγείας και έναν απασχολούμενο ως διοικητικό προσωπικό.

Πρόσληψη
Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνεται με απόφαση του διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), έπειτα από προκήρυξη των αντίστοιχων θέσεων.

Το προσωπικό θα προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία θα μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Το ωράριο εργασίας του προσωπικού των ΤΟΜΥ θα είναι επτάωρο και πενθήμερο, ενώ οι δομές θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δύο βάρδιες.

 

 

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός