Τα δρομολόγια ταχυπλόων σκαφών στη γραμμή Κάλυμνος– Μαστιχάρι μέχρι τις 23 Απριλίου 2017.

2602

Τα δρομολόγια ταχυπλόων σκαφών στη γραμμή Κάλυμνος– Μαστιχάρι και αντίστροφα, που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 23 Απριλίου 2017 στον παρακάτω πίνακα με τις παρακάτω διαφοροποιήσεις :

  1. Την Κυριακή του ΠΑΣΧΑ θα εκτελεστούν 3 δρομολόγια με αναχώρηση από Κάλυμνο στις 9:00 το πρωί ,στις 17.30 το απόγευμα και στις 22.00 το βράδυ και από Μαστιχάρι στις 10:00 το πρωί, στις 6:10 το απόγευμα και στις 11:00 το βράδυ.
  2. Δεν θα υπάρξουν προσεγγίσεις για Ψέριμο το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή