Τα δρώμενα της Μ.Εβδομάδας στο Ντάργουιν όπως τα κατέγραψε ο φακός του Γιάννη Καραβοκυρού.

1825

Από την Μεγάλη Εβδομάδα στο μακρινό Ντάργουιν όπως τα κατέγραψε ο φακός του συνεργάτη μας Γιάννη Καραβοκυρού.

Μία αξιόλογη προσπάθεια καταγραφής από το Γιάννη Καραβοκυρό όλων των δρώμενων την Μεγάλη Εβδομάδα και των εθίμων μας που συνεχίζουν οι ομογενείς μας  στο μακρινό Ντάργουιν.

Δείτε το 1ο μέρος από τη Μεγάλη Εβδομάδα