Ένα εντυπωσιακό video από το ΓΕΣ με δραστηριότητες της ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ, με αφορμή την κήρυξη του 2017 ως έτους Εθνοφυλακής.

1104

Ένα εντυπωσιακό video από το ΓΕΣ και την Τηλεοπτική Υπηρεσία Στρατού  με δραστηριότητες της ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ, με αφορμή την κήρυξη του 2017 ως έτους Εθνοφυλακής