Ανέλαβαν υπηρεσία στο Δήμο Καλυμνίων οι 13 προσληφθέντες συμβασιούχοι στα πλαίσια της Κοινωφελούς εργασίας

2464

Έγινε σήμερα Δευτέρα 8 Μαΐου  η πρόσληψη και τοποθέτηση στις υπηρεσίες του Δήμου, των 13 πρώτων (από τους 34 συνολικά ) προσλαμβανόμενων στο πλαίσιο του Προγράμματος Προώθησης της Απασχόλησης – Κοινωφελούς εργασίας με οκτάμηνη διάρκεια.

Τους συμβασιούχους καλωσόρισε ο Δήμαρχος Ιωάννης Γαλουζής παρόντων των Αντιδημάρχων Δ..Υ.  Σακ. Τηλιακού και Καθημερινότητας Μ. Ρήγα. και τους ανακοίνωσε την υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθούν.

Οι συμβασιούχοι θα καλύψουν ανάγκες του Δήμου σε τμήματα όπως οι Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες, η Τεχνική Υπηρεσία και το Τμήμα Δόμησης, η Υπηρεσία Καθαριότητας, το Ναυτικό Μουσείο και ο Βρεφονηπιακός Σταθμός.

Εντός του προσεχούς διαστήματος θα ακολουθήσει και η πρόσληψη των υπολοίπων συμβασιούχων που έχουν επιλεγεί,  με βάση τα τυπικά τους προσόντα από τον ΟΑΕΔ.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Προώθησης της απασχόλησης στους Δήμους μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαραχτήρα, και είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση –ΕΣΠΑ 2014-2020.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός