Απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων καθ΄όλη τη θερινή περίοδο και μέχρι 31 Οκτωβρίου .

1868

Από τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Καλύμνου κοινοποιείται η παρακάτω απόφαση  στα πλαίσια πρόληψης πυρκαγιών:

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός