Βραβεύσεις από το Δήμο Καλυμνίων 3 μαθητών του σχολείου της Ελληνορθόδοξης κοινότητας του Ντάργουιν και από τους απόδημους 2 μαθητών από κάθε δημοτικό Σχολείο Καλύμνου.

1762

Βραβεύσεις θα γίνουν από το Δήμο Καλυμνίων 3 μαθητών του σχολείου της Ελληνορθόδοξης κοινότητας του Ντάργουιν που διακρίθηκαν στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Επίσης θα γίνουν βραβεύσεις δύο μαθητών της έκτης τάξεως από κάθε δημοτικό σχολείο της Καλύμνου, που διακρίθηκαν στη συγγραφή κειμένου στην αγγλική, με συνολικό  χρηματικό ποσό 6.000 δολαρίων.Από το χρηματικό αυτό ποσό τα 3.000 δολάρια διέθεσε ο αδελφοποιημένος Δήμος Ντάργουιν και από 1.500 δολάρια διέθεσαν ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος Ιωάννης Ανοιχτομάτης και ο συμπατριώτης μας Γιάννης Χάλικος.

Αναλυτικότερα  κατά την παραμονή της Καλυμνιακής αντιπροσωπείας στο Ντάργουιν  της Αυστραλίας  στην περσινή επίσκεψη, είχε δοθεί υπόσχεση από το Δήμαρχο Ιωάννη Γαλουζή στην Ελληνορθόδοξη κοινότητα και το σχολείο στο Ντάργουιν ,στο οποίο φοιτούν μαθητές από διάφορες χώρες, ότι ο Δήμος Καλυμνίων θα βραβεύσει 3 μαθητές που μαθαίνουν και διακρίνονται στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας .

Η υπόσχεση αυτή θα υλοποιηθεί με απόφαση που λήφθηκε από το ΔΣ Καλύμνου στη  συνεδρίαση της 4ης Μαίου 2017. Σύμφωνα με την απόφαση, θα βραβευθούν με απονομή συμβολικών δώρων 3 μαθητές του σχολείου της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας του Ντάργουιν που διακρίθηκαν στην εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας.

Στην ίδια συνεδρίαση του ΔΣ , έγινε από το Δήμο Καλυμνίων αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού 6.000 δολαρίων Αυστραλίας =

Τα χρήματα αυτά θα δοθούν ως βραβεύσεις σε 2 μαθητές της έκτης τάξεως από κάθε  δημοτικό σχολείο της Καλύμνου που διακρίθηκαν στη συγγραφή κειμένου στην αγγλική.

Κλείνοντας να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό φίλο Αντώνη Μιαούδη για την ενημέρωση που μας παρείχε στο θέμα της δωρεάς των 6.000 δολαρίων