Διάκριση του μικρού μαθητή Δημητρίου Τρικοίλη σε διαγωνισμό Επιστημονικής έκθεσης .

1034

Μία σημαντική διάκριση για το μικρό Δημήτριο Τρικοίλη μαθητή της Στ’ Τάξης  του Μανιάειου 6ου Δημοτικού Σχολείου στο διαγωνισμό της επιστημονικής έκθεσης «Επιστήμονας του Κασίνι για μια μέρα.».

Από το Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου