Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των διαφόρων χώρων του ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

894

Η ΔΕΗ ΑΕ / ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των διαφόρων χώρων του ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, διάρκειας ενός (1) έτους, από την έγγραφη ανάθεση έργου, με δικαίωμα επέκτασης ενός (1) έτους επιπλέον με το ίδιο τίμημα εφόσον ωστόσο δεν καταγγελθεί η σύμβαση από την πλευρά της ΔΕΗ.

Προϋπολογισμός σύμφωνα με απόφαση της εταιρείας είναι 14.000€ για ανάθεση ενός έτους.

Δείτε τη σχετική ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-   50147/ 15-05-2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ