Εγκρίθηκε η πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη 6 θέσεων στη ΔΕΥΑΚ.

1958

Εκδόθηκε εγκριτική απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού, Πάνου Σκουρλέτη, για την πρόσληψη 176 εποχικά εργαζομένων σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Για τη ΔΕΥΑ Καλύμνου εγκρίθηκαν 6 θέσεις.

Οι ειδικότητες είναι:

-3 εργάτες

-2 Υδραυλικοί και

-1 Ηλεκτρολόγος

Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για έξη(6) μήνες.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες πρόσληψης των 6 ατόμων.