Επιστολή της «Ομάδας Προβληματισμού Καλύμνου » στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

2262

Επιστολή με ημερομηνία 19 Μαΐου 2017 έστειλε η  «Ομάδα Προβληματισμού& Προώθησης Περιβαλλοντικών& Πολιτισμικών Θεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου» στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  Νικόλαο Τόσκα.

Η επιστολή αναφέρεται στην ελλιπή στελέχωση του ΑΤ Καλύμνου.

Την παραθέτουμε αυτούσια: