Θα λειτουργήσει ο Αστυνομικός Σταθμός στη Ψέριμο.

2025

Με την υπ’ αρίθμ. 7001/2/1478-μβ ́ απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 1540/Β/4-5-2017 καθορίστηκαν οι τοπικές αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών της  Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη τη Χώρα .

 Αναφορικά με την Κάλυμνο δεν υπάρχει κάποια μεταβολή για το ΑΤ Καλυμνίων. Να σημειώσουμε ότι με απόφαση του ΔΣ Καλυμνίων είχε προταθεί στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας η  ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Καλύμνου ,πέραν του ΑΤ Καλυμνίων , που θα εγκαθίστατο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην Αστυνομικού Σταθμού Χώρας.

Όπως φαίνεται από την απόφαση που δημοσιεύτηκε, η πρόταση του Δήμου Καλυμνίων δεν έγινε δεκτή.

Στη νέα απόφαση περιλαμβάνεται και ανεξάρτητος  Αστυνομικός Σταθμός στη Ψέριμο. Να σημειώσουμε ότι δεν πρόκειται για νεοϊδρυθέντα Σταθμό, αφού προβλεπόταν και κατά το παρελθόν ,απλά  τα τελευταία χρόνια  παρέμενε ανενεργός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kalymnos –news.gr ,o εν λόγω Αστυνομικός Σταθμός Ψερίμου πρόκειται να στελεχωθεί τουλάχιστον κατά την θερινή περίοδο.

Να θυμίσουμε ότι ήδη ο Δήμος Καλυμνίων με την αριθμό 187/2016 απόφαση του ΔΣ έχει προβεί στη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου  ιδιοκτησίας του στην παραλία Ψερίμου, για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού . Στο ίδιο ακίνητο θα συστεγάζεται και το Λιμενικό Φυλάκιο Ψερίμου, το οποίο σύμφωνα με δέσμευση του Υπουργού Ναυτιλίας αναμένεται να στελεχωθεί  και να λειτουργεί και τη θερινή περίοδο .

Παραθέτουμε το απόσπασμα της απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τα διοικητικά όρια στο Δήμο Καλυμνίων

Στη Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου με έδρα την Κω υπάγονται:

Α.Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων. Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καλυμνίων, πλην της νήσου Ψερίμου του ιδίου δήμου.

Β. Αστυνομικός Σταθμός Ψερίμου. Περιλαμβάνει τη νήσο Ψέριμο του δήμου Καλυμνίων.