Λειτουργία λιμένα Εμπορειού Καλύμνου ως τουριστικού και μέτρα προστασίας από ρυπάνσεις.

2176

Με απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου, ορίστηκε η λειτουργία του Λιμένα Εμπορείού ως τουριστικού, από 1η Μάιου έως την 30η Οκτωβρίου 2017 με παράλληλη απαγόρευση φορτοεκφόρτωσης τροφών- υλικών ιχθυοκαλλιεργειών για την αποφυγή ρύπανσης.

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος Σακελλάρης Τηλιακός  έθεσε υπόψη των μελών ότι λόγω έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου, πρέπει να απαγορευθεί στον λιμένα Εμπορειού η φορτοεκφόρτωση γόνου, διχτυών και διαφόρων υλικών των ιχθυοκαλλιεργειών. Επίσης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την προστασία των λουόμενων της περιοχής, να απαγορευθεί ο καθαρισμός και η πλύση διχτυών ιχθυοκαλλιέργειας, στην θέση Καραβοστάση.

Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Πρόεδρου καθώς και το από 04-05-2017 αίτημα πολιτιστικού και περιβαλλοντικού συλλόγου «ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ» και για την ομαλή λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων της ευρύτερης ζώνης

Αποφάσισε ομόφωνα:

  1. Την λειτουργία του λιμένα Εμπορειού από 01/05 έως 30/10 κάθε έτους ως Τουριστικού Λιμένα, για την εξυπηρέτηση τουριστικών, θαλαμηγών και αναψυχής σκαφών.
  2. Την απαγόρευση από 01/05 έως 30/10 κάθε έτους, της φορτοεκφόρτωση γόνου, διχτυών, τροφών και διαφόρων υλικών των ιχθυοκαλλιεργειών και λοιπών εμπορικών χρήσεων.
  3. Την απαγόρευση από 01/05/2017 έως 30/10/2017 σε όλη την λεκάνη Εμπορείου, Αργινώντα, του καθαρισμό και την πλύση διχτυών ιχθυοκαλλιέργειας με τελικό αποδέκτη των αποβλήτων την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή..

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός