Νέα παρέμβαση από την «Ομάδα Προβληματισμού και Προώθησης Περιβαλλοντικών και Πολιτισμικών Θεμάτων Καλύμνου»

2015

Από την «Ομάδα Προβληματισμού και Προώθησης Περιβαλλοντικών και Πολιτισμικών Θεμάτων» Καλύμνου , εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου σχετικά με τη συμμετοχή μελών της σε σύσκεψη για θέματα καθημερινότητας παρουσία του Δημάρχου του Διοικητή του ΑΤ Καλύμνου και του Υπολιμενάρχη.