Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Μπούκης Μιχαήλ και Σταυλάς Κωνσταντίνος για τη συζήτηση του θέματος των Ιχθυοκαλλιεργειών στο Π.Σ

2617

Με κοινή τους ανακοίνωση οι  Περιφερειακοί Σύμβουλοι Μπούκης Μιχαήλ και Σταυλάς Κωνσταντίνος κάνουν αναφορά στη συζήτηση του θέματος των Ιχθυοκαλλιεργειών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 15 Μαΐου 2017.

Παραθέτουμε το σχετικό δτ:

Νότιο Αιγαίο Αρχιπέλαγος Δημιουργία 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 15ης Μαίου 2017 αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τις θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου σχετικά με την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών στο νησί της Καλύμνου.

Συμπληρωματικά με το δελτίο τύπου του κυρίου Δημάρχου, στο οποίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη συμμετοχή των Περιφερειακών Συμβούλων Κ. Σταυλά και Μ.Μπούκη  και τη συμβολή τους στη λήψη της απόφασης, αναφέρουμε τα παρακάτω:

  1. Από την πρώτη στιγμή διαπιστώσαμε την πρόθεση να μην εισαχθεί το θέμα για συζήτηση (λόγω ελλιπούς ενημέρωσης) αλλά να παραπεμφθεί πρώτα για γνωμοδότηση στην επιτροπή περιβάλλοντος και τη νομική υπηρεσία της Περιφέρειας. Με τις παρεμβάσεις μας πείσαμε τον κύριο Περιφερειάρχη να εισαγάγει το θέμα προς συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης.
  2. Πριν την έναρξη της συζήτησης καταθέσαμε, όπως είχαμε εξουσιοδοτηθεί, στο προεδρείο έγγραφο του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Εμπορειού με τις απόψεις και προτάσεις των κατοίκων της περιοχής.
  3. Με τις εισηγήσεις μας ενημερώσαμε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και συμβάλαμε ,σε μεγάλο βαθμό, στην έκδοση της ομόφωνης απόφασης στήριξης. Μέχρι τελευταία στιγμή δώσαμε μάχη για να υπάρξει απόφαση και να μην παραπεμφθεί το θέμα στις «καλένδες» της επιτροπής περιβάλλοντος.

 

Τέλος δηλώνουμε ότι θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, προκειμένου να επιλύονται θέματα των νησιών της Περιφερειακής μας Ενότητας σε συνεργασία με τους Δήμους.

 

Κάλυμνος 17.5.2017

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Μπούκης Μιχαήλ       Σταυλάς Κωνσταντίνος