Πλήρωση 3 θέσεων Διοικητικού Προσωπικού στο Νοσοκομείο Καλύμνου.

2614

Δημοσιεύτηκε χθες Τρίτη 9 Μάιου 2017  η προκήρυξη η 5Κ/2017,  του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Για το Γενικό Νοσοκομείο ΚΥ Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» προβλέπονται 2 θέσεις Διοικητικού προσωπικού και ενός μάγειρα όπως παρακάτω:

-ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

– ΤΕ Πληροφορικής

– ΔΕ Μάγειρας