Προσωπικό της Αυστραλιανής πρεσβείας στην Κω 8-10 Μαίου.

1731

Στις 8-10 Μαΐου 2017 το προσωπικό της Αυστραλιανής πρεσβείας θα επισκεφθεί το νησί της Κω.

Οι Αυστραλιανοί πολίτες και επαναπατριζόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για Αυστραλιανά διαβατήρια.

Η Αυστραλιανή  Πρόξενος επίσης  θα είναι παρών για οποιονδήποτε  βοήθεια χρειαστεί για υπηρεσίες όπως η πιστοποίηση  υπογραφών ή πιστοποιητικών.

Ραντεβού μπορούν να γίνουν τηλεφωνώντας στο 210 8704058.

WARDEN FOR THE AUSTRALIAN EMBASSY

MICHAEL PASTRIKOS