Στην προμήθεια 140 κάδων απορριμμάτων θα προβεί ο Δήμος Καλυμνίων.

1951

Στην προμήθεια 140 κάδων απορριμμάτων θα προβεί ο Δήμος Καλυμνίων. Ήδη έγινε η σχετική προκήρυξη διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για τις 22 Μαίου 2017 και η προμήθεια αφορά σε :

1.70 Τροχήλατοι Πλαστικοί Κάδοι Μηχανικής Αποκομιδής,  όγκου 1.100 λίτρων

2.50 Τροχήλατοι Πλαστικοί Κάδοι Μηχανικής Αποκομιδής, , όγκου 360 λίτρων

3.20 Μεταλλικοί  Επιδαπέδιοι Κάδοι  Εξωτερικού Χώρου,

Ο συνολικός προϋπολογισμός της συνολικής προμήθειας ανέρχεται σε 24.862,50 ευρώ με το Φ.Π.Α.