Έκτακτη εισφορά 45 ευρώ από τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλύμνου, για την επίτευξη των φιλοθηραματικών σκοπών του Συλλόγου

1927

Έκτακτη εισφορά 45 ευρώ, θα κληθούν  να καταβάλουν τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλύμνου, για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018, προκειμένου  ο Σύλλογος προχωρήσει στην επίτευξη των φιλοθηραματικών σκοπών που έχει θέσει.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε στην τελευταία  Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός