«Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών-Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου»

1772

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ανακοινώνει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών-Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της οικείας Διεύθυνσης, στον οποίο εντάσσεται το σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν. 3848/2010, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4473/30-05-2017.

Οι υποψήφιοι Διευθυντές-Διευθύντριες μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο οικείο ΠΥΣΠΕ εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα, δηλαδή από 13-06-2017 έως και 15-06-2017 και ώρα 15:00.

Η υποβολή των ενστάσεων των υποψήφιων Διευθυντών-Διευθυντριών, εκτός της νήσου Ρόδου, μπορεί να γίνει μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο : 2241364821 στις ίδιες ημερομηνίες και ώρες.

Παραθέτουμε παρακάτω τον πίνακα με το συνολικό αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση από Κάλυμνο.

 

1.ΡΟΓΑΛΙΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 16,3

2.ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,5

3.ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14,38

4.ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13,8

5.ΜΑΓΡΙΠΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 13,8

6.ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12,88

7.ΣΤΑΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 12,68

8.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ 11,55

  1. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΗ ΣΕΒΑΣΜΙΑ 10,68