Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου για τους νέους Δασικούς χάρτες.

1639

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου για τους νέους Δασικούς χάρτες:

Με την παρούσα ενημέρωση επιθυμούμε να κάνουμε γνωστό ότι επίκειται η σύνταξη
δασικών χαρτών για το σύνολο του Νομού Δωδ/σου.
Στους νέους δασικούς χάρτες υπάρχει η υποχρέωση απεικόνισης όλων των τελεσίδικων
διοικητικών πράξεων που έχουμε εκδώσει μέχρι σήμερα και αφορούν πράξεις
χαρακτηρισμού, κηρύξεις αναδασωτέων εκτάσεων, οριστικά παραχωρητήρια, εγκεκριμένες
εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων κ.α., συνολικός αριθμός 6638 και συνολικού εμβαδού
519.595 στρεμμάτων. Επειδή πολλές από αυτές τις πράξεις μας έχουν εκδοθεί στο
παρελθόν, χωρίς γεωαναφορά στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, η σωστή απεικόνισή
τους στους χάρτες απαιτεί υπεράνθρωπη προσπάθεια εκ μέρους των υπαλλήλων μας, εντός
στενότατων χρονικών περιθωρίων, με αποτέλεσμα να μην είναι βέβαιο ότι θα έχουμε τον
απαιτούμενο χρόνο να τις συμπεριλάβουμε εν τέλει όλες. Επίσης, παλιές πράξεις
χαρακτηρισμού και οριστικά παραχωρητήρια, που δεν απεικονίζονται ούτε σε χάρτη ΓΥΣ
είναι δύσκολο και σε πολλές περιπτώσεις αδύνατον να εντοπιστούν και να
συμπεριληφθούν στους δασικούς χάρτες.
Για όλα τα ανωτέρω, καλούμε όσους πολίτες διαθέτουν τελεσίδικες διοικητικές πράξεις
της υπηρεσίας μας και το επιθυμούν, να μας αποστείλουν τις συντεταγμένες των κορυφών
των ακινήτων τους στο σύστημα ΕΓΣΑ 87, προκειμένου να βοηθηθεί η υπηρεσία στην ορθή
και έγκαιρη αποτύπωσή τους και να αποφευχθεί μελλοντική ταλαιπωρία τους, μετά την
ανάρτηση των δασικών χαρτών, με υποβολή αντιρρήσεων στις Επιτροπές Εξέτασης
Αντιρρήσεων

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ