Διενέργεια ελέγχου στο Δήμο Καλυμνίων σχετικά με τη διαχείριση των κονδυλίων ΣΑΤΑ, ύψους 8,8 εκατομμυρίων της περιόδου 2003-2008.

1874

Όπως έγινε γνωστό με έγγραφο που απεστάλη στο Δήμο Καλυμνίων, από 27 Ιουνίου –8 Ιουλίου 2017 θα διενεργηθεί έλεγχος στο Δήμο σχετικά με τη διαχείριση των κονδυλίων της ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) περιόδου 2003-2008.

Η διενέργεια του ελέγχου γίνεται στα πλαίσια παραγγελιών του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω και αφορά στη διαχείριση και διάθεση των κονδυλίων της ΣΑΤΑ ύψους 8,8 εκ ευρώ περίπου, που αφορούν την περίοδο από 1/1/2003 έως 26/5/2008.

Εδώ να επισημάνουμε ότι τα χρήματα που διατίθενται υπό μορφή ΣΑΤΑ θα πρέπει να πηγαίνουν αποκλειστικά για κατασκευή έργων και για επενδυτικές δραστηριότητες και η διάθεση τους για αλλότριους σκοπούς, εκτός του ότι επιφέρει τον καταλογισμό στους υπευθύνους, αποτελεί και ποινικό αδίκημα.