Οι αριστούχοι του 2ου Γυμνασίου Καλύμνου (ΨΙΛΙΑΝΗ)

5966

Οι αριστούχοι του 2ου Γυμνασίου Καλύμνου (ΨΙΛΙΑΝΗ)