Οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ ΚΑΛΥΜΝΟΥ που συγκέντρωσαν βαθμολογία πάνω από τη βάση στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

5634

Δείτε το πίνακα των μαθητών του ΕΠΑ.Λ ΚΑΛΥΜΝΟΥ που συγκέντρωσαν  συνολικό αριθμό μορίων πάνω  από τις 10.000 και θα εισαχθούν σε ΤΕΙ και ΑΕΝ . Σε παρένθεση όνομα πατρός και μητρός