Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στον κατάλογο του Δήμου Καλυμνίων.

1323

Παραθέτουμε πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στον κατάλογο του Δήμου Καλυμνίων.