Στην Κω θα λειτουργήσει Κέντρο Νεοσυλλέκτων για την 2017 Δ/ΕΣΣΟ που θα καταταγεί από 3-25 Ιουλίου 2017.

2024

Με εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς οι στρατεύσιμοι με την 2017 Δ/ΕΣΣΟ, από 3 έως και 25 Ιουλίου 2017 (ενώ την 3, 4 και 5 Ιουλίου 2017 θα παρουσιασθούν όσοι κατά το παρελθόν έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας) .

Με τη σειρά αυτή (2017 Δ/ΕΣΣΟ), καλούνται να καταταγούν και στρατεύσιμοι κλάσεως 2019 (έτος γέννησης 1998) που είναι γραμμένοι ή αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων Δωδεκανήσου.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου πιλοτικού συστήματος κατάταξης, θα λειτουργήσει Κέντρο νεοσυλλέκτων στα 282 Μ/Κ ΤΠ (Κως) όπου θα καταταγούν στρατεύσιμοι καταγόμενοι από Δωδεκάνησα.